Projekt pomieszczenia odsłuchowego w Rybniku na Śląsku
bipolarne kolumny magnetostatyczne