Pomieszczenie odsłuchowe
Kraków Zielonki – 15 m2 ciężkiej pracy